Natur og Miljø

Natur og Miljø
16. august 2013, 13.15

Søg tilskud til beplantninger

John Reshaur Enevoldsen
Ansøgningsrunden til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger åbner den 15. august 2013.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
16. august 2013, 13.12

Det nye Syd Samsø Vandværk kører helt efter planen

uploadet af jre
Vandværket inviterer til Åbent Hus den 30. august

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. juli 2013, 12.29

Led regnvandet tilbage til naturen

John Reshaur Enevoldsen
Den forestående kloakering af Besser og Besser Kirkevej lægger op til lokale løsninger

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
8. marts 2013, 10.50

Samsø Spildevand A/S søger kommunegaranti

John Reshaur Enevoldsen
Anlægsudgifterne til kloakforsyningen er berettigede

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
6. marts 2013, 15.53

2013 bliver et begivenhedsrigt år

John Reshaur Enevoldsen
Sådan lyder vurderingen i Samsø Naturskolens årsrapport

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
4. marts 2013, 15.20

Skarven ej bekæmpet på Samsø

John Reshaur Enevoldsen
Avisens forsideomtale af fuglereservatets tilstand giver et andet indtryk

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
1. marts 2013, 20.05

Fuglereservatet får sundhedscheck

John Reshaur Enevoldsen
Ræven, næringsstoffer, tilgroning og vadegræs er blandt de alvorligste trusler

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
13. februar 2013, 13.28

Et af de sidste selvstændige vandværker

John Reshaur Enevoldsen
Onsbjerg vandværk er ikke gået sammen med de øvrige vandværker på sydøen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
14. januar 2013, 14.25

De statslige vandplaner ophævet

John Reshaur Enevoldsen
Grundet en høringsfrist på kun 8 dage har Natur- og miljøklagenævnet erklæret statens vandplaner for ugyldige

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
7. januar 2013, 15.03

Husstandsmøller til afgørelse i Århus

John Reshaur Enevoldsen
Ansvaret uddelegeret ifølge loven om forpligtende kommunale samarbejder

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
21. november 2012, 13.52

Den første aftale med en lodsejer er indgået

John Reshaur Enevoldsen
Med aftalen er Nordsamsø Vandværk kommet i gang med den aktive beskyttelse af grundvandet på arealerne udpeget som oplande for vandværkets vigtigste vandboring

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
2. november 2012, 10.53

Forbud mod at rense grøfter i mose øst for Nordby

uploadet af jre
Sjældne ynglende Spidssnudede Frøer får et fristed

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
31. oktober 2012, 11.27

Byggesager i de fredede områder

uploadet af jre
Høringssvar fra DN Samsø indgår i mange byggesager

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
30. oktober 2012, 11.41

International enighed om beskyttelse af marsvin i danske farvande

John Reshaur Enevoldsen
En ny international aftale skal sikre en bedre overvågning og kontrol med bestanden af marsvin og reduktion af bifangst af marsvin i de indre danske farvende samt i svenske og tyske områder.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
17. oktober 2012, 12.20

Vand og naturhandleplaner godkendte

John Reshaur Enevoldsen
Kommunalbestyrelsen godkendte planerne med få bemærkninger

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
4. oktober 2012, 13.22

Sørenden, Græsløkkerenden og Tranemoserenden skal forvaltes efter vandløbsloven

John Reshaur Enevoldsen
Et længere notat fra Natur & Miljø Aarhus gennemgår hidtidig praksis og fastslår at de er vandløb

FOR ABONNENTER
/da/pages/26-kategori-natur-og-miljo?page=32