Natur og Miljø

Natur og Miljø
10. februar 2012, 15.00

En usædvanlig og sulten vintergæst

uploadet af jre
Normalt forventer man ikke at se en Grønbenet Rørhøne tøffe rundt i sneen i en parcelhushave i Tranebjerg i februar måned, men det sker lige i øjeblikket.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
9. februar 2012, 18.24

Tilskud til rydning

John Reshaur Enevoldsen
Natura 2000 arealer kan blive ryddet og forberedt for græsning med tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
8. februar 2012, 19.10

Mislykket landvindingsforsøg

uploadet af jre
Stauns Fjord undgik en gennemgribende forvandling

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
7. februar 2012, 18.38

Nye indsatsplaner på vej

John Reshaur Enevoldsen
Der er anderledes korte frister for vand- og naturplanerne sammenlignet med indsatsplanerne for drikkevandet

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
26. januar 2012, 14.50

Det koster kassen ikke at sortere byggeaffald

uploadet af jre
Samsøs håndværkere på minikursus på Harpesdal

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
19. januar 2012, 14.17

HAAB Havvindmøller ligger tæt på nordøen

John Reshaur Enevoldsen
Bestyrelsen har valgt den mest hensigtsmæssige placering og forbereder nu VVM undersøgelsen og den efterfølgende offentlige høring

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
17. januar 2012, 11.36

Havål på 170 cm. og 20 kilo fundet i Nordby Bugt

uploadet af jre
Ålen var død men alligevel et imponerende syn

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
8. december 2011, 11.56

Natura 2000 områderne får nu handleplaner

John Reshaur Enevoldsen
Regeringen har afsluttet høringsfasen og sender opgaven videre til kommunerne

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. november 2011, 13.36

Øget sortering øger genbrug

John Reshaur Enevoldsen
Arbejdet med at mindske afbrænding og deponering fortsætter på Harpesdal

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. november 2011, 15.35

Bedre vilkår for plejen af græs- og naturområder

John Reshaur Enevoldsen
Natura 2000 og erfaringerne fra ansøgningsrunden i 2011 fører til ny bekendtgørelse

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
22. november 2011, 12.31

Naturgenopretning af Tranebjerg mose

John Reshaur Enevoldsen
En ældre deponering af jord på et større kommunalt areal ved Tranebjerg mose bliver nu fjernet og anvendt som jorddække på lossepladsen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
16. november 2011, 14.42

Rummænd ved Pillemark?

uploadet af jre
Reparation af dræn under den gamle losseplads kræver store sikkerhedsforanstaltninger

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
8. november 2011, 12.16

Vandafgiften bliver pristalsreguleret

uploadet af jre
Samsøs vandpriser er ikke længere blandt landets højeste

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
2. november 2011, 11.54

SAMSØ KOMMUNE HAR ANSAT NY CHEF FOR TEKNISK AFDELING

John Reshaur Enevoldsen
Samsø Kommune har pr. 1. december 2011 ansat Søren Stensgaard som ny afdelingschef for Teknisk Afdeling.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
1. november 2011, 12.49

Afslag på primitiv lejrplads

John Reshaur Enevoldsen
Med en 5-5 afgørelse og formandens stemme som det afgørende har Natur- og Miljøklagenævnet forkastet forslaget om etablering af en primitiv teltplads ved Carlos savværk

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
20. oktober 2011, 21.00

Efterårsferieaktiviteter på Ballen Havn

uploadet af syncope
Børnefamilier strømmede til for at fange krabber i havnen

FOR ABONNENTER
/da/pages/26-kategori-natur-og-miljo?page=33