Natur og Miljø

Natur og Miljø
29. oktober 2014, 15.19

Ansøgninger om tre permanente og et midlertidigt havbrug øst for Samsø

Jørgen Holm Jakobsen
Samsø Posten har modtaget aktindsigt i ansøgningerne

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
28. oktober 2014, 12.16

Lovforslag kommer husejere til undsætning

John Reshaur Enevoldsen
Påbud om spildevandsanlæg koster kassen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
30. september 2014, 14.21

Flere vandreservoir til politisk behandling

John Reshaur Enevoldsen
Skal der være vandreservoirer på arealer udpeget til muligt naturområde?

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
18. august 2014, 12.33

Vandplanindsatsen skrumper ind

John Reshaur Enevoldsen
For Samsøs vedkommende anbefaler alle at pengene er bedre anvendt på fastlandet

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
21. juli 2014, 15.46

Tidlig sort sol

Jens Jørgen Øster-Mortensen
Den seneste uges tid har man flere steder på Samsø kunnet opleve "Sort Sol", når stærene kort for solnedgang samlet og flyver i formationer.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
18. juli 2014, 14.00

Tilsyn med beskyttede naturområder på Samsø

Jens Jørgen Øster-Mortensen
Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Center for miljø og energi og Samsø Kommunes Naturafdeling vil i juni til september 2014 komme på naturtilsyn på Samsø.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
15. juli 2014, 23.07

Første august slutter kloakeringen, der fjerner spildevand fra Sørenden

Jørgen Holm Jakobsen
Enkelte fritliggende ejendomme vil få påbud om rensning

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
26. juni 2014, 13.59

White cliffs of Dover.

Jens Jørgen Øster-Mortensen
Det kunne godt ligne synet af White Cliffs of Dover på Englands kyst. Men det er det ikke og forklaringen kommer fra en af de fugle i Danmark, som nogle hader og andre elsker.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
17. juni 2014, 16.14

Planterne bliver talt

Jens Jørgen Øster-Mortensen
Ingen planter undslipper Lasse Werlings skarpe blik og inddelt i felter, er det sådan set bare at gå i gang med at tælle.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
19. maj 2014, 16.09

Skotske naturplejere på Hjortholm

Jens Jørgen Øster-Mortensen
At afgræsse de samske natur arealer er en stor opgave, og her er det de kommunale Gute får, som klarer en stor del af afgræsningen af for eksempel Nordby bakker.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
31. marts 2014, 15.44

Skovrejsning udløser kommuneplantillæg

John Reshaur Enevoldsen
Samsø kommune har annonceret efter yderligere ønsker om skovrejsning

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
31. marts 2014, 15.22

Indsatsplan for Hårmark vandværk i fokus

Jens Jørgen Øster Mortensen
Et af de store samtale emner på årets generalforsamling i Hårmark Vandværk, er indsatsplanen for drikkevandet og her kunne Einar Mortensen fra vandværkskontoret fortælle, at der kan blive tale om en sprøjte- og gødningfri zone på op mod 300 meter fra vandværkets fem boringer i området.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
24. marts 2014, 10.58

Heden er som ny

Jens Jørgen Øster Mortensen
I sidste uge var mandskab fra Samsø Kommune i færd med at afbrænde 6-7 hektar af Nordby Hede.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
17. marts 2014, 12.09

Ildebrand på Nordby hede

Jens Jørgen Øster Mortensen
I den forløbne uge blev der sat ild på syv hektar af lyngheden på Nordby hede og det skete som led i naturpleje at det smukke hedeareal, som hører ind under Brattingsborg gods.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
10. marts 2014, 15.28

Flagermus på vingerne

Jens Jørgen Øster Mortensen
De høje temperaturer har på Samsø ført til at øens bestand af flagermus er vågnet fra deres vinterdvale og søndag da solen var gået ned, sås flere flagermus i luften for at søge føde. Der lever 17 arter af flagermus i Danmark og arterne ligner til forveksling dem som fløj rundt for 35. mio. år siden.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
4. marts 2014, 12.04

Storskrald og skraldekaffe

John Reshaur Enevoldsen
Storskraldsordningen i Nordby er populær

FOR ABONNENTER
/da/pages/26-kategori-natur-og-miljo?page=31