Trafik
15. august 2020, 17.10

Varm forsinkelse

Jens Øster Mortensen

Færgen til og fra Jylland kan ikke følge med og er forsinket dagligt - senest lørdag
FOR ABONNENTER
Erhverv
15. august 2020, 07.02
En kommentar

Nedsvedne kartoffelmarker igen i år?

John Reshaur Enevoldsen

Kartoffelavlere har fået endnu en dispensation for nedvisning med Reglone
FOR ABONNENTER

Generelt
11. maj 2006, 11.48

Festival for tre atomer

jre
At holde en festival for to brintatomer og et iltatom er genialt. Derfor er det godt tænkt af Samsø – øen i vores egen lille pyt Kattegat – at sætte fokus på vand i alle former, udtryk og elementer. Samsingerne skal i de kommende uger opleve, forundres og underholdes.
Af Poul Henrik Harritz, tidl. formand Danmarks Naturfredninsforening
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
11. maj 2006, 11.28

Rammerne for plejehjem snart klar til vedtagelse

jre
Efter det offentlige møde på idrætshallen cafeteria er der indstillet en række tilføjelser til beslutningsgrundlaget af social- og kulturudvalget. Disse er nu også anbefalet af økonomiudvalget.
Klart fingeraftryk fra borgerne efter borgerhuset
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
10. maj 2006, 11.32

Turistforeningen ansøgning går ikke videre til kommunalbestyrelsen

jre
Carsten Bruun oplyser til Samsø Posten at ansøgning fra Samsø Turistbureau er i forståelse med alle parter stoppet indtil videre. Inden sagen skal drøftes i kommunalbestyrelsen vil der afholdes et møde med turistforeningens bestyrelse for at drøfte forskellige løsningsmodeller.
Carsten Bruun, Einar Madsen og Frits Andersen aftaler et møde med hele bestyrelsen
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
9. maj 2006, 15.53

Samsø Turistforening søger 500.000 hos kommunen

John Reshaur Enevoldsen
Der er ordinært Økonomiudvalgsmøde tirsdag eftermiddag, men mødet starter med et usædvanligt punkt. Samsø Turistforeningen, Samsø turisterhvervs flagskib i mange år, er økonomisk lidende.
Steen Brorsen møder i økonomiudvalg
FOR ABONNENTER
Erhverv
8. maj 2006, 15.22

Visit Denmark på visit

jre
Kl 15 ville delegationen ankomme Samsø Hestevogne hos den nyvalgte formand for Samsø Turistforening Steen Brorson.
Delegation fra Milano kontoret vist rundt på Samsø af Jørn Grønkær
FOR ABONNENTER
Erhverv
8. maj 2006, 15.17

Turistavisen 2006 på trapperne

jre
Samsø Linien A/S og Samsø Posten har indgået et samarbejde i forbindelse med distribution af den nye Turistavis 2006 der udkommer umiddelbart efter bededagsferien. Rederiet sælger Samsø Posten i færgekioskerne og dette samarbejde udbygges til at omfatte udleverering af den nye Turistavis fra alle skibene, kontorer samt billetluger.
Og på færgerne!
FOR ABONNENTER
Generelt
4. maj 2006, 17.48

Varmeprisen holder i Ballen-Brundby

jre
Til generalforsamlingen i Ballen-Brundby varmeværk sidste år var der kommet varme i rørene, men det var umuligt at sige med sikkerhed om driftsomkostninger ville være som budgetteret. I år kunne bestyrelsen konstatere med tilfredshed at varmeprisen holder.
Regnskabet gjort op efter første års drift
FOR ABONNENTER
Generelt
4. maj 2006, 17.45

Fagforeningen 3F på Naturskolen

jre
Vejret var bestemt med arrangørerne da 3F medlemmer satte hinanden stævne på øens Naturskole.
40 medlemmer tog imod opfordringen
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
2. maj 2006, 13.50

1. MAJ på Samsø

jre
Et fyldt lokale, en stribe faner og tonerne af ’Når jeg ser et rødt flag smælde’ mødte pressen da vi ankom lidt i seks til Socialdemokraternes 1. maj arrangement på Ridecenter Kildekjær.
Sejrene i regions- og kommunevalget skal ikke glemmes
FOR ABONNENTER
Erhverv
1. maj 2006, 19.34

Tre nye medlemmer i Samsø Turistforeningens bestyrelse

jre
Generalforsamlingen tog årets underskud og den usikre fremtid til efterretning
1Ẅ million underskud i 2005
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
28. april 2006, 10.53

Vilkår for fortsat selvstændighed og det forpligtende samarbejde snart på plads

jre
Ø-kommunerne vil beholde ansvaret på beskæftigelsesområdet, samt påpege mulighederne for at opbygge fælles kompetencer på naturbeskyttelsesområdet
Svar udbedes den 4. maj
FOR ABONNENTER
Kultur
28. april 2006, 10.47

Gamle lege genopleves

jre
- at fornøje på tværs af tid og generationer
Historiens Dag
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 17.18

Spænding om udfaldet i flere tekniske sager

jre
Pågående forhandlinger og formelle beslutningsprocesser gør at spændingen fortsætter i flere andre sager.
Sejlerstue- og badehus i Mårup havn 1. juli, Ballen først til efterår
FOR ABONNENTER
Generelt
27. april 2006, 17.08

Foredragsforening på 130. år

jre
Efter generalforsamling ventede et spændende foredrag med lysbilleder af Forskningsprofessor ved Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning H.C. Gulløv: NUNAP ISUA – Landets ende. Den yderste forpost i eskimoernes land.
Indleder foredragsaften med generalforsamling
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 17.02

Flere mindretalsudtalelser i teknisk udvalg

John Reshaur Enevoldsen
Mindretallet kan ikke anbefale at Samsø Kommune optager nye forhandlinger med staten for at opnå flere dispensationer
Karen Poulsen og Niels Lundsager fortsætter fodnote politik
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 14.53

Velbesøgt offentligt møde om det nye plejehjem

jre
Stor spørgelyst, både fra de ansatte og borgerne. Styregruppen, arbejdsgruppen, arkitekten og konsulenten havde diskuteret mange af de rejste spørgsmål og havde svar parat. Andre spørgsmål var så specifikke, at de først vil blive afgjort i det omfattende arbejde med at omorganisere arbejdsgange, stillingsbeskrivelser og meget andet som skal ændres, så den enkeltes plejehjemstilværelse kan blive så ideel og individuelt tilpasset som muligt.
8 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 50 borgere og ansatte til stede
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
24. april 2006, 11.33

Nord-Samsø Efterskole tager til genmæle

jre
Forstander Jørgen Hald kommer i sin beretning ind på efterskolernes vanskelige situation i kølvandet på regeringens udmeldinger om at droppe 10. klasse
Forstander Jørgen Halds beretning
FOR ABONNENTER
Erhverv
21. april 2006, 11.02

Fælles markedsføringspulje skudt i gang

John Reshaur Enevoldsen
Samsø Turistforening har med et kontant udspil om et markedsføringsbidrag inviteret turisterhvervets mange aktører til et møde om den overordnede markedsføring af Samsø.
Bred opbakning fra turisterhvervets centrale aktører
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
20. april 2006, 12.40

Tilladelse til udstykning efter diskussion i kommunalbestyrelsen

lx
TRANEBJERG: På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag var første punkt en sag om en ansøgning om en udstykning af en grund fra ejendommen Landevejen 28 i Nordby.
Der skal fortsat være mulighed for dispensationer
FOR ABONNENTER
Generelt
19. april 2006, 12.15

Synshallen flytter til Tranebjerg

jre
Fra 1. juni foregår bilsyn på Furden 1 ved Jens Steffensen
De nye tider er ikke frigivet endnu
FOR ABONNENTER
/da/pages/45-forside?page=994
Udvalgte artikler
Varm forsinkelse
cirka 2 timer
Nedsvedne kartoffelmarker igen i år?
cirka 12 timer
Krav om mundbind på færgen fra Jylland– fra på mandag - opdateret
en dag
Teknisk udvalg vil standse etablering af grusgrav NV
en dag
3-2 flertal i Strandskoven vejsag - opdateret
2 dage
Når Ballen koger
2 dage
OGU tog til Future Vejle
3 dage
Norge anbefaler Region Midt som rødt område
3 dage
Næsten et "guldalderfotografi"
4 dage
Ny litteraturfestival på Samsø
4 dage
Klimaalliancer forpligter
4 dage
Efterskoleelev fik anfald under dykkertur - opdateret
4 dage
Gensynsglæde på Samsø Frie Skole
5 dage
Seksten piger og elleve drenge – skolestart i Tranebjerg
5 dage
Redningsaktion ved Kyholm mandag middag
5 dage
Solceller ved Bisgaard forudsætter informationsmøde og 8 ugers høring
5 dage