Planer og strategier

Planer og Strategier
22. november 2010, 14.13

Udviklingsplan til debat

John Reshaur Enevoldsen
En udviklingsplan for 3-projektet bliver offentliggjort i dag tirsdag på et borgermøde

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
19. november 2010, 11.09

Et eksperimentarium i bæredygtighed

John Reshaur Enevoldsen
45 personer lyttede opmærksomt til to oplæg om et muligt hotelbyggeri

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
11. november 2010, 12.40

Godkendt hvis behovet er til stede

John Reshaur Enevoldsen
Det kommende almenbyggeri af et antal lavenergi familieboliger har opnået betinget tilslutning i kommunalbestyrelsen

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
3. november 2010, 17.28

20 kommunale gadekær får karakter

John Reshaur Enevoldsen
Samsø Kommune ejer pt. 20 gadekær fordelt på 15 landsbyer.

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
2. november 2010, 11.38

Arealkrav til principiel drøftelse i kommunalbestyrelsen

John Reshaur Enevoldsen
En dispensation til fordel for en fordeling af jord mellem to sommerhusgrunde opnåde ikke enighed i teknisk udvalg og udvalgsmedlem Inge-Dorte E. Larsen har begæret sagen drøftet i kommunalbestyrelsen

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
30. september 2010, 00.57

10-12 passivhuse i støbeskeen

John Reshaur Enevoldsen
Teknisk udvalg har fået en tidsplan og kan give grønt lys til iværksættelse af lokalplanarbejdet

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
24. september 2010, 12.38

Rammeplan vedtaget

John Reshaur Enevoldsen
Ilse Made hotel kan arbejde videre med planerne og ophæve landbrugspligten, men egentlige udvidelser vil kræve en ny lokalplan

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
7. september 2010, 15.24

Stensbjerggård planlægger udvidelser

John Reshaur Enevoldsen
Familien Kjeldmark har henvendt sig til kommunen med planer om både en camping plads og nye overnatningsmuligheder.

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
7. september 2010, 15.15

Hotel Ilse Made møder krav om ny lokalplan

John Reshaur Enevoldsen
Den netop gennemførte høring om lokalplanforsalget for området har givet enkelte naboindsigelser.

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
12. august 2010, 19.46

Samsø kommune fastholder ønsket om sommerhuse i skoven syd for Mårup

John Reshaur Enevoldsen
I landsplandirektivet for 1000 nye sommerhusgrunde er området Mårup Østerstrand, syd (plantagen) ikke taget med

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
23. juni 2010, 17.01

Mejlflak vindmølleparken efter Samsø Model

John Reshaur Enevoldsen
Formand for Samsø Havvind Jørgen Tranberg er næstformand i bestyrelsen

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
17. juni 2010, 15.37

Landsplandirektivet i høring

John Reshaur Enevoldsen
Under eventuelt oplyste teknisk udvalgsformand Per Urban Olsen at det længe ventede landsplandirektiv for 1000

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
2. juni 2010, 15.56

Anton Rosens hus indflytningsklar ultimo 2010

John Reshaur Enevoldsen
Dette er målsætning for det omfattende restaureringsarbejde På sidste uges teknisk udvalgs møde behandlede udvalget den igangværende områdefornyelse. I sagsfremstillingen er hele økonomien gjort op, både for de udførte arbejder i Langgade og det igangværende arbejde både med Rosenhuset og det tilhørende haveanlæg. Forvaltningen forventer budgetterne overholdt.

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
1. juni 2010, 13.03

Fra 25 til 100 pladser

uploadet af jre
Ilse Made Hotel har udarbejdet lokalplanforslag

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
1. juni 2010, 13.02

Råden over offentlig vej

John Reshaur Enevoldsen
Et nyt regulativ vil have styr på boder, fortovsudstillinger, og meget andet som foregår langs, på, ved eller over offentlige veje på Samsø.

FOR ABONNENTER
Planer og Strategier
23. april 2010, 18.36

Retningslinjer i venteposition

John Reshaur Enevoldsen
Arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjer for sagsområder omfattet af det forpligtende samarbejde med Århus afventer klagesager på Ærø

FOR ABONNENTER
/da/pages/24-kategori-planer-og-strategier?page=17