5. november 2019, 18.08

Dødsfald - Børge Hansen

Jens Øster Mortensen

Børge Hansen, Ågerup ved Roskilde er død 93 år gammel.


Børge Hansen og hustruen Erna, drev igennem mange år gården Skottensbjerg mellem Vadstrupgård og Torup. Ejendommen overtog han efter sine forældre. Oprindelig blev Skottensbjerg udstykket fra Vadstrupgård i 1922, hvor hele landet blev bebygget med statshusmandssteder på jord, der tidligere tilhørte godserne.

Børge Hansen blev gift med Erna Thygesen i 1957 og parret drev gården i en lang årrække med både køer, svin og alsidigt landbrug. For en del år siden afhændede de gården og flyttede til Ågerup ved Roskilde.

Børge Hansen bisættes fra Ågerup kirke ved Roskilde tirsdag 12. november klokken 15.00