Kultur
29. februar 2024, 21.13

Et stykke skolehistorie forsvinder

jøm

Et stykke kulturhistorie forsvinder når de 137 år gamle bygninger ved Samsø Realskole er nedrevet til grunden om kort tid.
FOR ABONNENTER
Erhverv
29. februar 2024, 06.16

Håndværkerforeningen runder de 150 år - måske med en vild mand fra indre Afrika som deltager

jøm .

I foråret 1874 opstod Samsø Håndværkerforening på initiativ fra øens daværende håndværkere og nøjagtig på dagen 8. marts f...
FOR ABONNENTER

Erhverv
27. oktober 2006, 12.43

Samsø Turistforening lukker alle ikke indtægtsgivende aktiviteter

Samsø Posten
Underskuddet voksede dag for dag siger formand Steen Brorsen. Bidragene til markedsføringspuljen har ikke været store nok til at redde informationsdelen af bureauets aktiviteter
Turistbureauet lukker mandag den 30/9
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
25. oktober 2006, 19.56

Færgeruten Sælvig-Hou er nu sendt i EU-udbud

jre
Samsø Kommune har i dag sendt færgeruten mellem Sælvig og Hou i EU-udbud med virkning fra 1. oktober 2008.

FOR ABONNENTER
Erhverv
25. oktober 2006, 19.54

Ærø Turistforening tæt på konkurs

Jre
Bestyrelsen for Ærø Turistforening ser sig nødsaget til at indgive konkursbegæring når omkostningerne til Feriepartner er 300.000 og omsætning kun en million.
Samsø Turistforening tilfreds med samarbejde med Feriepartner
FOR ABONNENTER
Generelt
25. oktober 2006, 19.52

Bornholmstrafikken prækvalificeret til nyt udbud

jre
Trafikstyrelsen har i fredags meddelt, at Bornholmstrafikken som et af fem rederier er prækvalificeret til at byde på det igangværende udbud af færgeoverfarterne Kalundborg-Samsø og Bøjden-Fynshav.

FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
25. oktober 2006, 19.50

Skrotvirksomhed i Torup skal flytte

jre
Nuværende placering fundet uegnet men teknisk udvalt udtaler stor tilfredshed med virksomhedens arbejde med indsamling af skrot.
Teknisk udvalg afgørelser
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
25. oktober 2006, 19.48

Teknisk udvalg besigtiger grusgrav arealer

jre
Brdr. Kjeldahl har søgt Århus Amt om tilladelse til at etablere en grusgrav ved Ballebjergvejen. Amtet har bedt Samsø Kommune om en udtalelse
Besigtigelse 2. november
FOR ABONNENTER
Kultur
23. oktober 2006, 00.59

Stormøde på Nordøen tirsdag aften

jre
Samsø Posten har modtaget følgende pressemeddelelse fra Samsø Friskole og Nordby Borgerforening
Afslag til friskolen og salg af ældreboliger
FOR ABONNENTER
Kultur
21. oktober 2006, 13.00

Programoversigt Radio Samsø

jre
Hermed Programoversigt for Radio og TV Samsø uge 43
uge 43. 23. – 29. Okt. 2006
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
21. oktober 2006, 12.54

Skoleparken i Kommunalstyrelsen

Jre
Tilskuerpladserne var godt fyldte da Samsø Kommunalbestyrelse skulle godkende kommunens svar til statsamtet efter beboerne i Skoleparken har klaget til statsamtet over kommunens manglende tilsyn med byggeriet
Einer Madsen undskylder manglende brandsikring
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
17. oktober 2006, 12.03

Drikkevandet skal beskyttes

Jre
Indsatsplanen skal iværksættes nu og den skal følge den beskrevne tidsplan udtaler Per Urban Olsen op til kommunalbestyrelsesmødet med indsatsplanen på dagsordenen
høringsperiode slut den 25. oktober
FOR ABONNENTER
Kultur
17. oktober 2006, 11.55

Århus Symfoniorkester spiller på Samsø

jre
Efter nogle års forhandlinger er det atter lykkedes Samsø Musikforening at få Århus Symfoniorkester til at give en koncert på Samsø. Koncerten finder sted lørdag 21. april 2007 i Samsø Hallen.
lørdag d. 21 april 2007
FOR ABONNENTER
Kultur
17. oktober 2006, 11.52

Spil Dansk på Samsø

jre
Endnu en gang markeres den landsdækkende SPIL DANSK DAG på Samsø torsdag den 26. oktober med dansk musik på programmet hele dagen.
amatørindslag er trådt lidt i baggrunden
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
17. oktober 2006, 11.47

Skal Nordbys ældreboliger sælges?

Jre
Ældreboligerne er sat til salg efter flere år med huslejetab. Inden da har der været længere tids forhandlinger med staten om vilkårene for et salg, da statstilskuddet til byggeriet skal tilbagebetales af bygherren, Samsø Kommune.
opråb på falderebet
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
17. oktober 2006, 11.44

Transporttilskud affødte en lang debat

jre
De tekniske ændringsforslag til budgettet opnåede fuld tilslutning under 2. behandling torsdag aften, mens forslag fra Samsø Listen og de Radikale blev nedstemt
Ændringsforslag til undsætning af friskolerne nedstemt
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.59

Arbejdet med Sæson 2007 er i fuld gang

jre
Bureauets første sommerhuskataloger for sæsonen 2007 er allerede på vej ud til 1700 danske husstande. Samsø Turistforeningens bestyrelse giver et nap med når så mange kataloger skal pakkes.
Turisterhvervet kæmper bravt for mere gennemslagskraft
FOR ABONNENTER
Generelt
14. oktober 2006, 15.22

Budget 2007 vedtaget

jre
Budgettet for 2007 er vedtaget. Budgettet tager højde for usikkerheden om den nye kommunal struktur og de mange nye opgaver ved etableringen af flere større puljer, millioner afsat til uforudsete stigninger eller ret og slet uforudsete udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Kun de tekniske ændringsforslag blev vedtaget.
2. behandling af budget 2007 debat byder ikke på overraskelser
FOR ABONNENTER
Kultur
14. oktober 2006, 15.11

TV transmission af kommunalbestyrelsesmøderne valgt fra

jre
Radio- og TV Samsø havde foretræde for økonomiudvalget tirsdag eftermiddag. Helt konkret kunne stationen tilbyde TV transmission af kommunalbestyrelsesmøderne mod betaling. Beløbet nævnt her, 150.000 fandt økonomiudvalget dog for dyrt og der vil nu blive regnet nærmere på omkostningerne ved en radiotransmission af møderne.
Muligheden for radiotransmission fortsat i spil
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.09

Samsø Farmen påbudt afhændet

jre
Jordbrugskommission har mistet tålmodigheden med en virksomhed som bevidst har ført kommission bag lyset med hensyn til opfyldelse af en af dispensationsvilkårene for virksomhedens driftstilladelse, nemlig at der til enhver tid skal være en uddannet driftleder bosat på ejendommen. At dette er foregået med fuldt overlæg fremgår tydeligt af kommissionens redegørelse for sagsforløbet.
Farmen har i 3Ẅ år ikke haft uddannet driftleder på ejendommen
FOR ABONNENTER
Generelt
11. oktober 2006, 15.41

Overholder Samsø Kommune forvaltningsloven?

jre
Statsamtet konstaterer i sin henvendelse til Samsø kommune at kommunerne har tilsynspligt med bygningsmæssige forhold, samt at kommunalbestyrelsen, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af ganske underordnet betydning. Svar fra kommunen skal foreligge indenfor en måned.
Statsamtet undersøger kommunal tilsynspligt
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
11. oktober 2006, 15.37

Kommunale byggegrunde på vej

jre
Økonomiudvalget sagde umiddelbart ja til udstykning og byggemodning af 10 nye byggegrunde på det kommunalt ejede areal ved løkkebjergvej med igangsætning 2006.
Bakken område udvides
FOR ABONNENTER
/da/pages/45-forside?page=1300
Udvalgte artikler
Et stykke skolehistorie forsvinder
cirka 16 timer
Håndværkerforeningen runder de 150 år - måske med en vild mand fra indre Afrika som deltager
en dag
Kildemosen har nu plejehjemslæge
en dag
Hunden og samarbejdet på Samsø Efterskole
en dag
Stålwirer på hængedækket udskiftes
2 dage
Arbejdsulykke ved nedrivning - mand overført med helikopter - opdateret
3 dage
Spildevandsplan 2024-27 klar
4 dage
Efter tre år med vækst et brat fald
4 dage
Penge til bosætningsinitiativer
4 dage
Kildemosen: Støtteforening stiftet
4 dage
Hotelsalen lugtede kraftigt af Tørfisk
5 dage
Freja521 besøgte Ballen havn
6 dage
Triatlon live på Loftet
7 dage
Samsø i orkanens øje - opdateret
8 dage
Datter til pilot fra 2. verdenskrig besøgte Samsø
8 dage
En håndsrækning til kunsten
9 dage