Natur og Miljø

Natur og Miljø
30. december 2009, 11.38

Færre adgang forbudt skilte

John Reshaur Enevoldsen
Det er det foreløbige resultat af en henvendelse fra Friluftsrådet om adgangsforholdene ved Vesborg fyr

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
18. december 2009, 22.18

Klimatopmødets København

John Reshaur Enevoldsen
For at vejre stemningen og give energi-øen et lille indblik i begivenhederne er Samsø Posten taget til København i 3 dage

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. november 2009, 15.13

Naturfredningsforeningen kommer langt omkring i sit arbejde

John Reshaur Enevoldsen
Årsberetningen var uden det helt store sprængstof

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. november 2009, 15.07

Forlanger behandling i kommunalbestyrelsen

John Reshaur Enevoldsen
Etableringen af et større vandreservoir på nordøen skal forelægges kommunalbestyrelsen siger medlem af teknisk udvalg Niels Lundsager

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. november 2009, 13.38

Efterskolen hårdt ramt af influenzaen

John Reshaur Enevoldsen
Kun en tredjedel af eleverne magtede at medvirke til lørdagens klimadag

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. november 2009, 13.32

Spildevandsplan til revidering

John Reshaur Enevoldsen
Kloakerede udstykninger som f.eks. Ballen Strandpark, Holms Bakke og Toften skal fremgå af spildevandsplanen og planen skal tilpasses efter at etape 1 er gennemført.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
16. oktober 2009, 21.26

Landkrabber og rigtige krabber

uploadet af jre
Et af efterårsferiens tilbud til børn og voksne var krabbefiskeri i Ballen Havn. Bag arrangementet står kommunens projekt ”Landkrabben”, der har station på havnen.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
7. juli 2009, 17.01

Opråb fra din skraldemand og dit postbud

uploadet af jre
Så er den gal igen! Vejrforholdene har også i år været så gunstige for træer og buskes vækst, at de er vokset kraftigt både opad og udad. Når bevoksninger rækker ud over vejskel, er det grundejernes pligt til at beskære dem, så bilister og forgængere sikres fri passage på veje og på fortove

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
26. maj 2009, 13.07

Sensationelt billefund på Samsø

uploadet af jre
Det der, det er bare løgn! Medarbejdere fra Naturhistorisk Museum i Århus troede ikke deres egne øjne, da de lørdag vendte en kokasse på sydvendt skrænt på det nordlige Samsø. Under kokassen sad en flot næsehornet han af månetorbist - en stor og skarnbasse-agtig billeart, som siden 1983 har været anset for uddød i Danmark.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. april 2009, 13.37

Vejvæsenets bevarer fleksibiliteten

John Reshaur Enevoldsen
Siden rydningen af de mange kilometersten er der arbejdet med en bedre beskrivelse af vejvæsenets arbejdsopgaver

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
27. marts 2009, 14.47

Færdig medio maj

John Reshaur Enevoldsen
Arbejdet med den indre havn i Ballen er i fuld gang

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. marts 2009, 15.47

Hårdmark Vandværk vil bygge nyt

John Reshaur Enevoldsen
Bestyrelsen er bemyndiget til at arbejde videre med sagen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
21. marts 2009, 17.33

Dæ' Gløwi grill udvider

John Reshaur Enevoldsen
Gæsterne får mulighed for at komme ind i varmen

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
10. marts 2009, 12.22

Drikkevand og miljø

John Reshaur Enevoldsen
Samsø er foregangsland for DAVIS samarbejdet

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
5. marts 2009, 11.34

Naturformidling i højsædet

John Reshaur Enevoldsen
Samsø Naturskole har udgivet årsrapporten for 2008

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
15. maj 2008, 13.14

Affaldsdebat og ny affaldsplan

John Reshaur Enevoldsen
Pinselørdag i strålende solskin begrænsede deltagerantallet

FOR ABONNENTER
/da/pages/26-kategori-natur-og-miljo?page=55