Natur og Miljø

Natur og Miljø
2. juni 2010, 15.48

Sikke noget møg!

uploadet af jre
Så er det sket igen: den sjældne månetorbist er fundet på Samsø. Naturpleje på SNS' arealer på Nordsamsø har vist sig at bære frugt, og et af landets mest sjældne dyr er for andet år i træk fundet i en dynge komøg.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
22. april 2010, 12.18

Grundvand og nitrat

uploadet af jre
Fra Holger Sørensen, Hårdmark Mark.har avisen modtaget et længere indlæg om grundvand og nitrat med mere:

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
24. marts 2010, 16.28

Hårdmark Vandværk klar til millioninvestering

uploadet af jre
Nyt vandbehandlingsanlæg måske realitet allerede i år

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
24. marts 2010, 16.11

Strandskoven spøger fortsat

uploadet af jre
Balladen om et bortskyllet vej i Strandskoven spøger fortsat og nu har Samsø Kommune anket en afgørelse fra Århus Kommune, som giver de få ret og de mange uret.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
26. januar 2010, 16.16

Pesticider i drikkevandet på Nordøen

uploadet af jre
Samsø Kommune og Nordsamsø Vandværk skal hermed meddele, at resultatet af de seneste vandprøveanalyser fra Nordsamsø Vandværk viser, at vandet fra 2 af de 4 indvindingsboringer indeholder pesticidrester i en koncentration over grænseværdien for drikkevand.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
22. januar 2010, 11.11

Truede knortegæs på Samsø

uploadet af jre
Mogens Wedel.Heinen har sendt avisen følgende beretning om den lysbugede knortegæs:

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
30. december 2009, 11.38

Færre adgang forbudt skilte

John Reshaur Enevoldsen
Det er det foreløbige resultat af en henvendelse fra Friluftsrådet om adgangsforholdene ved Vesborg fyr

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
18. december 2009, 22.18

Klimatopmødets København

John Reshaur Enevoldsen
For at vejre stemningen og give energi-øen et lille indblik i begivenhederne er Samsø Posten taget til København i 3 dage

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. november 2009, 15.13

Naturfredningsforeningen kommer langt omkring i sit arbejde

John Reshaur Enevoldsen
Årsberetningen var uden det helt store sprængstof

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
25. november 2009, 15.07

Forlanger behandling i kommunalbestyrelsen

John Reshaur Enevoldsen
Etableringen af et større vandreservoir på nordøen skal forelægges kommunalbestyrelsen siger medlem af teknisk udvalg Niels Lundsager

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. november 2009, 13.38

Efterskolen hårdt ramt af influenzaen

John Reshaur Enevoldsen
Kun en tredjedel af eleverne magtede at medvirke til lørdagens klimadag

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. november 2009, 13.32

Spildevandsplan til revidering

John Reshaur Enevoldsen
Kloakerede udstykninger som f.eks. Ballen Strandpark, Holms Bakke og Toften skal fremgå af spildevandsplanen og planen skal tilpasses efter at etape 1 er gennemført.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
16. oktober 2009, 21.26

Landkrabber og rigtige krabber

uploadet af jre
Et af efterårsferiens tilbud til børn og voksne var krabbefiskeri i Ballen Havn. Bag arrangementet står kommunens projekt ”Landkrabben”, der har station på havnen.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
7. juli 2009, 17.01

Opråb fra din skraldemand og dit postbud

uploadet af jre
Så er den gal igen! Vejrforholdene har også i år været så gunstige for træer og buskes vækst, at de er vokset kraftigt både opad og udad. Når bevoksninger rækker ud over vejskel, er det grundejernes pligt til at beskære dem, så bilister og forgængere sikres fri passage på veje og på fortove

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
26. maj 2009, 13.07

Sensationelt billefund på Samsø

uploadet af jre
Det der, det er bare løgn! Medarbejdere fra Naturhistorisk Museum i Århus troede ikke deres egne øjne, da de lørdag vendte en kokasse på sydvendt skrænt på det nordlige Samsø. Under kokassen sad en flot næsehornet han af månetorbist - en stor og skarnbasse-agtig billeart, som siden 1983 har været anset for uddød i Danmark.

FOR ABONNENTER
Natur og Miljø
23. april 2009, 13.37

Vejvæsenets bevarer fleksibiliteten

John Reshaur Enevoldsen
Siden rydningen af de mange kilometersten er der arbejdet med en bedre beskrivelse af vejvæsenets arbejdsopgaver

FOR ABONNENTER
/da/pages/26-kategori-natur-og-miljo?page=38