Erhverv

Erhverv
25. oktober 2006, 19.54

Ærø Turistforening tæt på konkurs

Jre
Bestyrelsen for Ærø Turistforening ser sig nødsaget til at indgive konkursbegæring når omkostningerne til Feriepartner er 300.000 og omsætning kun en million.
Samsø Turistforening tilfreds med samarbejde med Feriepartner
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.59

Arbejdet med Sæson 2007 er i fuld gang

jre
Bureauets første sommerhuskataloger for sæsonen 2007 er allerede på vej ud til 1700 danske husstande. Samsø Turistforeningens bestyrelse giver et nap med når så mange kataloger skal pakkes.
Turisterhvervet kæmper bravt for mere gennemslagskraft
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. oktober 2006, 15.09

Samsø Farmen påbudt afhændet

jre
Jordbrugskommission har mistet tålmodigheden med en virksomhed som bevidst har ført kommission bag lyset med hensyn til opfyldelse af en af dispensationsvilkårene for virksomhedens driftstilladelse, nemlig at der til enhver tid skal være en uddannet driftleder bosat på ejendommen. At dette er foregået med fuldt overlæg fremgår tydeligt af kommissionens redegørelse for sagsforløbet.
Farmen har i 3Ẅ år ikke haft uddannet driftleder på ejendommen
FOR ABONNENTER
Erhverv
6. oktober 2006, 11.42

Stormøde for turistaktørene

Jre
Der blev kort redegjort for PR kampagnens første del, hvor annoncerne får æren for en hel del aktivitet på turistbureauet, blandt andet salg af 475 miniferier til en værdi af 1,3 millioner kroner.
Dafolo Marketing og Lederiet klar til anden runde
FOR ABONNENTER
Erhverv
4. oktober 2006, 14.54

Samsø Turistforening igen uden ledere

jre
Bestyrelsen overtager den daglige ledelse ved at udpege bestyrelsesmedlem Jane Villadsen til varetagelse af disse funktioner. Især opgaven med opfølgning på den foreslåede markedsføringspulje er aktuel.
Administationsleder Katja Hagmann-Petersen forlader sin stilling samtidig med turistchef Jørn Grønkær
FOR ABONNENTER
Erhverv
14. september 2006, 10.46

Præsentation af Samsøs overordnede markedsføringspulje

jre
Samsø Turistforening (ST) har taget initiativ til oprettelse af en markedsføringspulje som skal sikre, at der hvert år er økonomiske midler til den overordnede markedsføring af Samsø. At starte en sådan pulje og på denne måde omlægge alle de gamle vaner omkring den generelle markedsføring af Samsø er en svær balancegang.
Fra Samsø Turistforening v/Steen Brorsen har vi modtaget følgende:
FOR ABONNENTER
Erhverv
13. august 2006, 18.59

Turistbureauet summer af aktivitet

jre
”Først kom meddelelsen om den nyansatte administrativ leder. Kort tid efter trækker turistchefen sig. En ny turistchef får vi ikke lige med det samme ifølge formand Steen Brorsen. Så nu er der mange som vil vide lidt mere om hvem du er”
Et interview med administrativ leder Katja Hagmann-Petersen
FOR ABONNENTER
Erhverv
13. juli 2006, 23.01

Turistchef Jørn Grønkjær har opsagt sin stilling pr. 30.09.06

jre
Turistchef Jørn Grønkjær har i brev d. 12.07.06 til bestyrelsesformand Steen Brorsen meddelt, at han efter et års arbejde ønsker at opsige sin stilling med fratræden d. 30.09.06, således at de igangsatte opgaver og projekter kan fuldføres.
Pressemeddelelse
FOR ABONNENTER
Erhverv
12. juni 2006, 17.57

Hotelbyggeri ved golfbanen

jre
Rederiet er ikke ved at udvide med hoteldrift, men et større hotel kan give flere passagerer. Derfor har bestyrelsen afsat midler til forundersøgelser og disse er nu kommet så langt at en model af byggeriet udarbejdet af Erik Møller Tegnestuen i København offentliggøres i Samsø Golfklubs lokaler den 12. august.
Samsø Linien præsenterer verdens første nulenergi hotel
FOR ABONNENTER
Erhverv
9. juni 2006, 12.17

Kvalitetsarbejde gennem over 40 år

jre
Samsø Posten besøger Samsø Grønt endnu en gang, denne gang for at høre om arbejdet med kartoflernes kvalitet.
Kartoffeldyrkerforening arbejder fortsat med kvalitet
FOR ABONNENTER
Erhverv
2. juni 2006, 10.40

Dafolo vinder Samsø opgave

jre
Fire større annoncer er på vej ud til fire konkrete målgrupper i navngivne blade, tidskrifter og aviser for i august at fremhæve Samsø som besøgsmål
Skuldersæsonen får et løft
FOR ABONNENTER
Erhverv
23. maj 2006, 14.29

Rejsegildet på Energi Akademi

jre
Aage Johnsen fra det nu nedlagte Samsø Energiselskab og Lars Kvist fra arkitektfirmaet Arkitema takkede håndværkere og samarbejdspartnere. Der blev råbt trefoldige hurra og så var der øl og pølser!
Det spændende byggeri er nu rejst og rummet lukket af for elementerne
FOR ABONNENTER
Erhverv
22. maj 2006, 18.46

Nye vedtægter enstemmigt godkendt

jre
Ved den ekstraordinære generalforsamling på Flinchs Hotel torsdag den 18. maj blev de nye vedtægter enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer
Pressemeddelelse fra Samsø Turistforening
FOR ABONNENTER
Erhverv
16. maj 2006, 11.41

Turistforeningen får ny administrationschef

jre
Efter at bestyrelsens nye medlemmer har haft lejlighed til at sætte sig ind i foreningens forhold, er der nu truffet en række beslutninger til styrkelse af foreningens primære forretningsområder.
Jørn Grønkær fortsætter på halvtid
FOR ABONNENTER
Erhverv
8. maj 2006, 15.22

Visit Denmark på visit

jre
Kl 15 ville delegationen ankomme Samsø Hestevogne hos den nyvalgte formand for Samsø Turistforening Steen Brorson.
Delegation fra Milano kontoret vist rundt på Samsø af Jørn Grønkær
FOR ABONNENTER
Erhverv
8. maj 2006, 15.17

Turistavisen 2006 på trapperne

jre
Samsø Linien A/S og Samsø Posten har indgået et samarbejde i forbindelse med distribution af den nye Turistavis 2006 der udkommer umiddelbart efter bededagsferien. Rederiet sælger Samsø Posten i færgekioskerne og dette samarbejde udbygges til at omfatte udleverering af den nye Turistavis fra alle skibene, kontorer samt billetluger.
Og på færgerne!
FOR ABONNENTER
/da/pages/14-kategori-erhverv?page=74