Turisterhvervet

Turisterhvervet
10. maj 2006, 11.32

Turistforeningen ansøgning går ikke videre til kommunalbestyrelsen

jre
Carsten Bruun oplyser til Samsø Posten at ansøgning fra Samsø Turistbureau er i forståelse med alle parter stoppet indtil videre. Inden sagen skal drøftes i kommunalbestyrelsen vil der afholdes et møde med turistforeningens bestyrelse for at drøfte forskellige løsningsmodeller.
Carsten Bruun, Einar Madsen og Frits Andersen aftaler et møde med hele bestyrelsen
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
9. maj 2006, 15.53

Samsø Turistforening søger 500.000 hos kommunen

John Reshaur Enevoldsen
Der er ordinært Økonomiudvalgsmøde tirsdag eftermiddag, men mødet starter med et usædvanligt punkt. Samsø Turistforeningen, Samsø turisterhvervs flagskib i mange år, er økonomisk lidende.
Steen Brorsen møder i økonomiudvalg
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
2. maj 2006, 13.50

1. MAJ på Samsø

jre
Et fyldt lokale, en stribe faner og tonerne af ’Når jeg ser et rødt flag smælde’ mødte pressen da vi ankom lidt i seks til Socialdemokraternes 1. maj arrangement på Ridecenter Kildekjær.
Sejrene i regions- og kommunevalget skal ikke glemmes
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
28. april 2006, 10.53

Vilkår for fortsat selvstændighed og det forpligtende samarbejde snart på plads

jre
Ø-kommunerne vil beholde ansvaret på beskæftigelsesområdet, samt påpege mulighederne for at opbygge fælles kompetencer på naturbeskyttelsesområdet
Svar udbedes den 4. maj
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 17.18

Spænding om udfaldet i flere tekniske sager

jre
Pågående forhandlinger og formelle beslutningsprocesser gør at spændingen fortsætter i flere andre sager.
Sejlerstue- og badehus i Mårup havn 1. juli, Ballen først til efterår
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 17.02

Flere mindretalsudtalelser i teknisk udvalg

John Reshaur Enevoldsen
Mindretallet kan ikke anbefale at Samsø Kommune optager nye forhandlinger med staten for at opnå flere dispensationer
Karen Poulsen og Niels Lundsager fortsætter fodnote politik
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
27. april 2006, 14.53

Velbesøgt offentligt møde om det nye plejehjem

jre
Stor spørgelyst, både fra de ansatte og borgerne. Styregruppen, arbejdsgruppen, arkitekten og konsulenten havde diskuteret mange af de rejste spørgsmål og havde svar parat. Andre spørgsmål var så specifikke, at de først vil blive afgjort i det omfattende arbejde med at omorganisere arbejdsgange, stillingsbeskrivelser og meget andet som skal ændres, så den enkeltes plejehjemstilværelse kan blive så ideel og individuelt tilpasset som muligt.
8 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 50 borgere og ansatte til stede
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
24. april 2006, 11.33

Nord-Samsø Efterskole tager til genmæle

jre
Forstander Jørgen Hald kommer i sin beretning ind på efterskolernes vanskelige situation i kølvandet på regeringens udmeldinger om at droppe 10. klasse
Forstander Jørgen Halds beretning
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
20. april 2006, 12.40

Tilladelse til udstykning efter diskussion i kommunalbestyrelsen

lx
TRANEBJERG: På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag var første punkt en sag om en ansøgning om en udstykning af en grund fra ejendommen Landevejen 28 i Nordby.
Der skal fortsat være mulighed for dispensationer
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
4. april 2006, 22.40

Handling og synliggørelse en forudsætning

jre
Brugerforening følger trafikudviklingen
Brugerforening af 2002 havde stille 2005
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
28. december 2005, 09.56

Planer for sundhedsfremmecenter skal tilpasses økonomien

Samsø Posten
TRANEBJERG: På kommunalbestyrelsesmødet den 21. december fremlagde borgmesteren en ansøgning om 25.000 kr. finansieret af overskud på § 22 midlerne til dækning af udgifter til tilpasning af projektbeskrivelsen vedrørende sundhedscenter.
Projektbeskrivelse skal laves helt om
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
17. november 2005, 10.01

The winner takes it all

”Venstre vandt valget” er Samsø Postens facit på forsiden d. 16. nov. 2005. Ja Venstre vandt med 861 stemmer. Valgforbundet fik kun 785. Et ganske pænt spring ned til De Konservatives 506 og socialdemokraternes 426 stemmer Skriver Maria Landschoff Møller, Samsø Listen:
Hvorfor sagde Nissen nej til borgmesterposten på et sølvfad?
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
17. november 2005, 09.56

Bred konstituering med Carsten Bruun som borgmester

Konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative og Socialdemokratiet
Valgforbundet har ikke været inviteret til forhandlingerne
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
16. november 2005, 03.04

Venstre vandt valget

Jesper Voetmann
Venstre, De Konservative og Socialdemokraterne har alle slået på at en styret økonomi i Samsø Kommune er afgørende for øens fortsatte selvstændighed. Og afgørende for en god kommunal service.
Solid, stabil, sikker, styret økonomi vandt valget på Samsø
FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
15. november 2005, 22.03

Se valgresultatet her!

Samsø Posten


FOR ABONNENTER
Turisterhvervet
14. november 2005, 09.45

Politisk Brunch

Jesper Voetmann
Folkebevægelsen "For Samsø" har holdt deres sidste arrangement før valget
Fire arrangementer
FOR ABONNENTER
/da/pages/10-kategori-turisterhvervet?page=70